Stowarzyszenie “Gmina Aktywna+” serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki “O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z powiatu krakowskiego zgłoszonych przez instytucje delegujące ( ośrodki kultury, szkoły, świetlice, kluby oraz inne placówki kulturalno-oświatowe).

Aby wsiąść udział w konkursie należy przesyłać drogą mailową, pocztą lub osobiście do siedziby organizatora wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z zaakceptowaniem KLAUZULI RODO oraz nagranie wykonanego jednego utworu w formacie MP3 lub wave ( w opisie nagrania prosimy podać nazwisko wykonawcy ). Adres mailowy Festiwalu zlotykluczpowiatu@op.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 16 listopada do dnia 29 listopada 2021 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia)

Przesłuchania konkursowe ( przesłuchania nagrań ) przez Jury odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Lista Laureatów Festiwalu opublikowana będzie na stronie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy do dnia 9 grudnia 2021 r.

Część konkursowa Festiwalu jest jednoetapowa, natomiast uroczyste wręczenie nagród oraz występy laureatów odbędą się 18 grudnia 2021 r. od godziny 16.oo w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, Baranówka 6, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.


Pomoc organizacyjna – Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.