Godziny otwarcia bibliotek

Biblioteka w Iwanowicach

pon. 08:00 do 17:00

wt.  08:00 do 16:00

śr. 08:00 do 18:00

czw. 08:00 do 16:00

pt. 08:00 do 15:00

WYBRANE SOBOTY W KAŻDYM MIESIĄCU

Filia Sieciechowice

pon. – wt. 13:00 do 19:00

śr. 8:00 do 14:00

czw. – pt. 13:00 do 19:00

WYBRANE SOBOTY W KAŻDYM MIESIĄCU

Telefon : 459-580-173

 

Filia Widoma

pon. 13:00 – 15:00

wt. 13:00 – 15:00

śr. 13:00 – 15:00

czw. 12:00-13:00

Kontakt tel. 690-908-411

Biblioteka w Iwanowicach przystąpiła do małopolskiego konsorcjum Legimi. Dzięki temu partnerstwu czytelnicy biblioteki będą mieli darmowy dostęp do ponad 60.000 e-booków. Oferta jest bezpłatna i stanowi alternatywę dla książki tradycyjnej.

Co miesiąc pracownicy biblioteki będą udostępniać 4 bezpłatne kody do bazy Legimi. Każdy z nich ważny jest przez 30 dni od momentu aktywacji. Kody będą wydawane każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca aż do wyczerpania puli. Adresatami oferty mogą być wyłącznie czytelnicy bibliotek publicznych z terenu Gminy Iwanowice.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia zasobów naukowych (książek i czasopism) Biblioteki Narodowej. Uczniowie, studenci oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Iwanowice mogą korzystać z wypożyczalni ACADEMICA w bibliotece w Iwanowicach przy ulicy Strażackiej 5 w godzinach pracy biblioteki.

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy 3653 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Z cyfrowej wypożyczalni Academica mogą korzystać biblioteki, szkoły, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, muzea, archiwa oraz inne instytucje udostępniające zasoby biblioteczne. Ta ogromna baza wiedzy jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica została uruchomiona w październiku 2014 roku. To wynik realizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem projektu realizowanego w latach 2010-2014 było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Projekt finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontynuacją przedsięwzięcia był również projekt „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. Dzięki niemu zasoby Academiki zostały wzbogacone o 700 tys. artykułów naukowych. „Merkuriusz” był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.