Projekty 2017: organizacja i koordynacja

„Podróże czytelnicze Żaby MeLi”

Projekt czytelniczy

Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, a patronat nad projektem objął również Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach. Projekt skierowany jest do dzieci klas  I –III szkół podstawowych. Ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowania dobrych nawyków czytelniczych oraz popularyzację wartościowej literatury wśród dzieci. Projekt będzie polegał na  podróżach czytelniczych Żaby MeLi. Nasza bohaterka w klasach szkół które zgłoszą chęć udziału w projekcie będzie przebywać jeden wyznaczony tydzień i zachęcać dzieci do czytania książek. Pod pachą będzie dźwigać Kronikę, w której uczniowie z nauczycielem będą dokumentować ile i jakie pozycje książkowe przeczytali swojemu gościowi. Nauczyciel i uczniowie danej klasy są zobowiązani czytać wybrane książki minimum 15 minut dziennie. Do projektu zgłosiły się wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy.

Projekt „Językowe Wędrówki Sowie”

Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Projekt skierowany jest dla uczniów klas I-III gimnazjów z terenu gminy Iwanowice.

   Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w 2016 roku „Język polski lubię to” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów oraz ich wiedzy na temat kultury języka, a także zaangażowanie młodych ludzi w zadnia skoncentrowane wokół tematu poprawnej polszczyzny.

  Motywem przewodnim i zachęcającym do zrealizowania celu będzie tytułowa „Sowa”. To ona będzie mobilizować do  umieszczania wpisów na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej. Materiał na bloga będzie opracowywać każda klasa, która zgłosi się do projektu. Trzy z notatek blogowych opublikowanych na fanpage facebooka Młodzieżowej Poradni Językowej oraz blogu MPJ, które dostaną jak najwięcej polubień zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wpis który otrzyma jak najlepsze oceny jury wygrywa, a co za ty idzie wygrywa również klasa, która była autorem publikacji. Nagrodą jest wyjazd całej klasy wraz z opiekunem do kina do Krakowa na wybrany przez uczniów seans filmowy. Nagroda jest ufundowana przez GCKiB w Iwanowicach.

DK+ Inicjatywy Lokalne 2017

Środki własne

Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:


 • poszerzenie dostępu do kultury,

 • nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,

 • stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,

 • integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,

 • odkrywanie talentów,

 • stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,

 • otwartość na wszystkie grupy społeczne.

 

Realizowane projekty są:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,

 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,

 • zakładają współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,

 • angażują środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,

 • niwelują bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

 

W ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 – środki własne, realizowane jest pięć inicjatywy społecznych wybranych na drodze konkursowej. Są to:

 • „Od dzieciaka do strażaka”
 • „Celiniada po strażacku – part 3”
 • „Piknik rodzinny”
 • „100 lat Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej”
„Legiony to żołnierska nuta”

Projekty: koordynacja

Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne

Celem realizacji zadań pn. „Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży” jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego mieszkańców Gminy Iwanowice. Wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci, rozwój kultury fizycznej, organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Gminy Iwanowice, edukacja w zakresie profilaktyki: narkotykowej, alkoholowej, przemocy oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Już pływam

W związku z realizacją projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” informujemy, że od dnia 16 kwietnia rozpoczną się zajęcia nauki pływania i będą trwać do czerwca br.

Projekt obejmuje 145 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwanowic. W projekcie wezmą udział uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice – w sumie 145 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach – 30 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej – 30 uczniów, Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach Włościańskich – 55 uczniów, Szkoła Podstawowa  im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach – 30 uczniów. Każda szkoła biorąca udział w projekcie odbędzie 8 wyjazdów. Program obejmuje 16 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika projektu. Nauka pływania realizowana będzie w grupach 15-to osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Miechowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy będą mieć zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem. Uczestnik projektu powinien być wyposażony w czepek, strój kąpielowy/kąpielówki, okularki pływackie, plastikowe klapki, ręcznik.

Realizowany projekt  finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Iwanowice oraz wkładu własnego rodziców.
Rekrutację uczniów na zajęcia przeprowadzają poszczególne jednostki oświatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela p. Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach – tel: 12 388 40 03 wew.29