Napisz do nas!

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice

tel. +12 388 45 16
email. gckib@iwanowice.pl

“Głos Iwanowic” redakcja@iwanowice.pl

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek

Magdalena Lech

Kierownik Biblioteki

Barbara Ciaćma

Nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy Słomniki o/ Iwanowice
83 8614 0001 0020 0000 1818 0001