Napisz do nas!

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice

tel. +12 388-45-16 lub 459-580-172
email: gckib@iwanowice.pl

“Głos Iwanowic” e-mail: redakcja@iwanowice.pl

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek

Magdalena Lech

Kierownik Biblioteki

Barbara Ciaćma

Nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy Słomniki o/ Iwanowice
83 8614 0001 0020 0000 1818 0001