Projekty i inicjatywy w roku 2022

Doposażenie GCKiB w Iwanowicach szansą na rozwój edukacji kulturalnej

projekt

Miło nam Państwa poinformować, że Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach rozpoczęło realizację zadania “𝐃𝐨𝐩𝐨𝐬𝐚𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐆𝐂𝐊𝐢𝐁 𝐰 𝐈𝐰𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐜𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐳𝐚𝐧𝐬𝐚̨ 𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨́𝐣 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐞𝐣” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W ramach zadania zostaną zakupione następujące środki trwałe:
– rzutnik,
– ekran plenerowy,
– instrument klawiszowy – pianino elektryczne,
– podest sceniczny,
– system nagłośnienia,
– szafa.

Czytelnik roku 2022
akcja biblioteczna

W ramach akcji Czytelnik roku 2022 wyłonimy laureatów spośród wszystkich osób zapisanych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach oraz jej dwóch filii. Każda z bibliotek przez cały rok prowadzić będzie swoje statystyki odnośnie wypożyczeń książek w ciągu całego bieżącego roku. Najbardziej zaczytanych (osoby, które wypożyczą największą liczbę książek) nagrodzimy upominkami rzeczowymi. 

“MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 


akcja biblioteczna

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Dzieci w wyprawce znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI


akcja biblioteczna

Klub zrzesza osoby amatorsko interesujące się literaturą. Podczas spotkań uczestnicy rozmawiają na temat spostrzeżeń dotyczących lektury wybranej jako temat przewodni spotkania. Poszczególne propozycje książkowe są sugerowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publicznej w Krakowie. Znajdują się one w księgozbiorze Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

SIEĆ NA KULTURĘ


akcja biblioteczna

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę”, który jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównymi celami projektu są:
•          Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.
•          Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
•          Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach do udziału w projekcie zgłosiło trzech pracowników, każdy z nich otrzyma komplet materiałów edukacyjnych (mat. szkoleniowe, scenariusze, podręcznik do prowadzenia zajęć). Każdy przyjęty do projektu pracownik weźmie udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.
•          Etap pierwszy – 3-dniowe zajęcia online,
•          Etap drugi – część praktyczna: przeprowadzenie 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
Ponadto w ramach powyższego projektu GCKiB w Iwanowicach otrzyma sprzęt do prowadzenia zajęć oraz wsparcie finansowe w organizacji przewozów dzieci i młodzieży na zajęcia, a także dostęp do forum wymiany wiedzy i doświadczeń na platformie e-learningowej, wsparcie on-line oraz dostęp do materiałów szkoleniowych we wszystkich tematach realizowanych w ramach projektu. O realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH


akcja biblioteczna

W maju br. Gminna Biblioteka w Iwanowicach zakupiła nowości czytelnicze. Dzięki temu zbiory naszej biblioteki w Iwanowicach powiększyły się o aż 82 książki rożnego gatunku – te, które nasi Czytelnicy kochają najbardziej i najchętniej wypożyczają. Każdy Czytelnik znajdzie wśród nich coś dla siebie. Zbiory naszej biblioteki w Iwanowicach zostały zasilone między innymi w literaturę dla dzieci, lektury szkolne, a także literaturę dla dorosłych (tj. kryminały, thrillery, literaturę obyczajową/ romans, biografię).

Nasze Biblioteki, czyli zarówno Biblioteka Główna w Iwanowicach, jak i jej Filie: w Sieciechowicach i na Widomej stały się posiadaczami całej serii 6 książek Pana Poety, którego mieliśmy przyjemność gościć w GCKiB, na spotkaniu autorskim z przedszkolakami z Iwanowic – w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników, a także wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą nowości czytelniczych.

W słoneczne dni można poczytać na leżakach w naszym ogrodzie.

Pamiętajmy – czytanie książek pobudza naszą wyobraźnie, kreatywność, daje nam większy zasób słów, a także pozwala nam na przeniesienie się w książkową historię.