Projekty 2019: organizacja i koordynacja

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” 

Projekt czytelniczy

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

„Oswoić Emocjusza – z emocjami za pan brat”

Projekt czytelniczy

 Wzorem projektów z poprzednich lat („Kogutek Gutek czyli Klub Małego Patrioty” i „Podróże czytelnicze żaby Meli”), Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach serdecznie zaprasza wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Iwanowice do wzięcia udziału w nowym projekcie pt. „ Oswoić Emocjusza – z emocjami za pan brat”. Człowiek współczesny w każdym wieku ma problem z identyfikacją emocji i często mylnie je odczytuje. Nie rozróżnia smutku, wstydu, niepokoju od złości. Boi się swoich i cudzych uczuć. Tym czasem w życiu człowieka, pełnią one bardzo ważną rolę i WSZYSTKIE SĄ POTRZEBNE.

Dlatego zadaniem Emocjusza i jego książek będzie pomoc w zrozumieniu własnych emocji, dzięki czemu w jego życiu oraz w życiu każdego dziecka zagości więcej RADOŚCI.
Całą swoją wiedzę Emocjusz czerpie z serii bajek o emocjach Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, które mają na celu zarówno wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka jak i akceptowanie i właściwe rozpoznawanie uczuć.

Dzięki spotkaniom z dziećmi i wspólnemu czytaniu, Emocjusz będzie mógł dowiedzieć się:
– po co są emocje,
– że emocje są dobre i pożyteczne
– że motywują do działania
– że przestrzegają przed niebezpieczeństwem

A wszystkie zasługują na szacunek i nie można się ich bać.

Projekt trwać będzie od marca do listopada roku szkolnego 2019/2020. Jego Głównym bohaterem – przyjacielem dzieci, będzie uczuciowy Emocjusz. Będzie on podróżował do klas I – III, Szkół Podstawowych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. W każdej klasie będzie przebywał jeden wyznaczony tydzień i zachęcał dzieci do czytania książek.

Codziennie będzie czytana wybrana książeczka z serii Bajki o uczuciach, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Uzupełnieniem czytania książki, będą ćwiczenia (książki zawierają zestaw ćwiczeń do omawianego tematu) oraz rozmowa edukacyjna, związana z aktualnie czytaną pozycją.

Ponadto po każdym tygodniu nauczyciel będzie zobowiązany przesłać do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zdjęć z przeprowadzonych zajęć z opisem ich przebiegu.
Emocjusz za przykładem poprzednich bohaterów, zaopatrzony będzie w Kronikę, w której dzieci wraz z nauczycielem będą dokumentować przebieg swojego czytelniczo-emocjonalnego spotkania.

Wszystkie Szkoły, uczestniczące w projekcie otrzymają od Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach komplet książek z serii „Bajki o uczuciach” Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorstwa W. Kołyszko i J. Tomaszewska, do codziennego użytku.

DK+ Inicjatywy Lokalne 2020

Środki własne

Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:

 • poszerzenie dostępu do kultury,
 • nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
 • stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
 • integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
 • odkrywanie talentów,
 • stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • otwartość na wszystkie grupy społeczne.

Realizowane projekty są:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
 • zakładają współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
 • angażują środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
 • niwelują bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.