Projekty 2018: organizacja i koordynacja

„Kogutek Gutek czyli Klub Małego Patrioty”

Projekt czytelniczy

Wzorem ubiegłorocznego projektu „Podróże czytelnicze Żaby Meli”, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Wydawnictwo „Skrzat” zaprosiły wszystkie Przedszkola i Oddziały Przedszkolne z terenu Gminy Iwanowice do wzięcia udziału w nowym projekcie pt. „Kogutek Gutek czyli Klub Małego Patrioty”.    

Ze względu na to, że w bieżącym roku obchodzone jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt w swoim założeniu będzie miał również na celu wzbudzanie postaw patriotycznych u najmłodszych i zapoznawanie ich, poprzez czytanie książek, z polskimi symbolami, osiągnięciami oraz sławnymi ludźmi.

Projekt trwać będzie od marca do listopada roku szkolnego 2018/2019. Jego Głównym bohaterem – przyjacielem dzieci, będzie biało-czerwony KOGUTEK GUTEK. Będzie on podróżował do grup przedszkolnych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. W każdej będzie przebywał jeden wyznaczony tydzień i zachęcał dzieci do czytania książek. Codziennie będzie czytana, wybrana książeczka z serii Klub Małego Patrioty, Wydawnictwa Skrzat. Uzupełnieniem czytania książek, będą zadawane przez nauczyciela dzieciom pytania oraz rozmowa edukacyjna na dany temat, związany z aktualnie czytaną książeczką. Kogutek Gutek pod pachą będzie dźwigać Kronikę, w której przedszkolaki wraz z nauczycielem będą dokumentować przebieg swojego czytelniczo-patriotycznego spotkania.

DK+ Inicjatywy Lokalne 2018

Środki własne

Celem konkursu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne- środki własne jest:


 • poszerzenie dostępu do kultury,

 • nawiązywanie przez GCKiB w Iwanowicach stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,

 • stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,

 • integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,

 • odkrywanie talentów,

 • stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,

 • otwartość na wszystkie grupy społeczne.

 

Realizowane projekty są:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,

 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,

 • zakładają współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,

 • angażują środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,

 • niwelują bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

 

W ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018 – środki własne, realizowane jest pięć inicjatywy społecznych wybranych na drodze konkursowej. Są to:

 • „ Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu”
 • „Czarni’03 Grzegorzowice – 15 lat jesteśmy z Wami”
 • „Piknik Rodzinny w Żerkowicach”
 • „Legiony to żołnierska nuta”