Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury I Bibliotek w Iwanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
ul. Strażacka 5
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel: 12 388 45 16

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://gckib.iwanowice.pl .
Data pierwszej publikacji strony internetowej 27 kwietnia 2017
Datę ostatniej istotnej aktualizacji strony 16 stycznia 2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
 • Na stronie internetowej jest możliwość nawigacji klawiaturą, ale wybrane elementy nie podświetlają się.
 • Brak unikalnych tytułów stron informujących o ich zawartości.
 • Elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje, nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają i czego dotyczą. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie opisy.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.07.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dorota Kosałka. Możesz skontaktować się z nią mailowo – dkosalka@iwanowice.pl  lub telefonicznie 12 388 45 16

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej –  zgłoś to do nas.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:
 • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Budynek w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ul. Strażacka 5; 32-095 Iwanowice Włościańskie:
  Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowicach – ul. Rynek 6; 32-095 Sieciechowice:
  Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Filia Biblioteki w Widomej – Widoma 51; 32-095 Iwanowice – budynek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej:
  Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Wejście nie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie biblioteki nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się parking dla petentów bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.