Projekty 2016: organizacja i koordynacja

Ojczysty – dodaj do ulubionych

O tym, że kultura języka jest szalenie ważna i wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Umiejętność pięknego, a jednocześnie poprawnego wysławiania się jest jedną z najważniejszych zdolności, jakie może posiadać człowiek. Ponieważ jednak nasz język nie należy do najłatwiejszych, łatwo jest wpaść w pułapkę. Celem ruszającego właśnie projektu „Język polski – lubię to!” jest zwiększenie świadomości językowej i wyjaśnienie kłopotów, które czasem sprawia nam polszczyzna.

Adresatami zadania są uczniowie klas I i II z Gimnazjów w Grzegorzowicach, Iwanowicach i Sieciechowicach, którzy stworzą i poprowadzą blog internetowy -Młodzieżową Poradnię Językową – na łamach której będą publikować wpisy dotyczące szeroko pojętej kultury języka. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę, przez najbliższe cztery miesiące uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w wykładach, które wygłoszą wybitni polscy językoznawcy. W trakcie projektu wezmą udział w licznych konkursach, m. in. na reklamę, mem oraz plakat. Finałem projektu będzie jesienne „Gminne Dyktando” oraz turniej wiedzy.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach młodych mieszkańców naszej gminy, którzy potraktowali swoje zadanie niezwykle poważnie i zaangażowali się w powstawanie nowej strony internetowej. Mamy nadzieję, że Młodzieżowa Poradnia Językowa przyczyni się do wzrostu świadomości językowej nie tylko gimnazjalistów, ale wszystkich mieszkańców gminy Iwanowice, którzy skorzystają z wyjątkowej okazji uzyskania porady u osób mieszkających „tuż obok”.

Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Zajęcia są finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2016” oraz z funduszy Urzędu Gminy Iwanowice.

DK+ Inicjatywy Lokalne 2016

Środki własne

Celem projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest:

 • poszerzenie dostępu do kultury,
 • nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa,
 • stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji,
 • integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych,
 • odkrywanie talentów,
 • stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • otwartość na wszystkie grupy społeczne (z uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych),
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Realizowane projekty są:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Iwanowice,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji,
 • zakładają współdziałanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice,
 • angażują środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
 • niwelują bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

W ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 – środki własne, realizowane są cztery inicjatywy społeczne wybrane na drodze konkursowej. Są to:

Celiniada na ludowo – part 2 – piknik rodzinny
Z wiewiórka pod chmurką – piknik rodzinny
Iwanowickie klimaty – warsztaty folklorystyczne
I Gminny Rajd Pieszy

Projekty: koordynacja

Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne

Celem realizacji zadań pn. „Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży” jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego mieszkańców Gminy Iwanowice. Wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci, rozwój kultury fizycznej, organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Gminy Iwanowice, edukacja w zakresie profilaktyki: narkotykowej, alkoholowej, przemocy oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Orkiestra „Tempo”

Zadanie publiczne kulturalne i artystyczne

Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice otrzymała dotację z funduszu Gminy Iwanowice na projekt pod tytułem: „Rozwój, promocja oraz rozpowszechnianie kultury muzycznej w gminie Iwanowice”.

W ramach projektu orkiestra prowadzi cotygodniowe próby orkiestry, zajęcia dla osób rozpoczynających naukę na instrumencie jak również dla osób uczących. Głównym zadaniem projektu będzie organizacja Dnia Dziecka Gminy Iwanowice, który odbędzie się 29 maja 2016 roku na terenach sportowo-rekreacyjnych w Biskupicach.

Już pływam

W związku z realizacją projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” informujemy, że od dnia 14 kwietnia rozpoczną się zajęcia nauki pływania i będą trwać do grudnia br.

Projekt obejmuje 145 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwanowic. W projekcie wezmą udział uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice – w sumie 145 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach – 30 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej – 30 uczniów, Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach Włościańskich – 55 uczniów, Szkoła Podstawowa  im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach – 30 uczniów. Uczniowie z GZSz w Iwanowicach będą jeździć na basen od kwietnia do czerwca, rekrutacja na zajęcia odbędzie się od 31 marca br. Pozostałe szkoły będą uczestniczyć w zajęciach od września do grudnia, rekrutacja w tych placówka będzie w czerwcu br.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie odbędzie 8 wyjazdów. Program obejmuje 16 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika projektu. Nauka pływania realizowana będzie w grupach 15-to osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Miechowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy będą mieć zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem. Uczestnik projektu powinien być wyposażony w czepek, strój kąpielowy/kąpielówki, okularki pływackie, plastikowe klapki, ręcznik.

Realizowany projekt  finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Iwanowice oraz wkładu własnego rodziców.

Rekrutację uczniów na zajęcia przeprowadzają poszczególne jednostki oświatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela p. Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach – tel: 12 388 40 03 wew.29