Zapraszamy wszystkich do udziału w Gminnym konkursie plastyczno – fotograficznym
pt. „Żniwa w Gminie Iwanowice z różnych perspektyw”.

Przedmiotem konkursu jest obraz Gminy Iwanowice podczas żniw.

Konkurs oceniany jest w 4 kategoriach:

  1. Praca plastyczna żniwno – dożynkowa dla dzieci w wieku 6-12 lat.
  2. Fotografia żniwna – dla młodzieży w wieku 13-17 lat i osób dorosłych.
  3. Bukiety i wianki zielne – dla rodzin.
  4. Wieńce dożynkowe – dla sołectw.

Prace należy składać do 4 września 2023 r.
Osobiście w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach lub
na adres email : gckib@iwanowice.pl, w zależności od wybranej kategorii tematycznej.

Szczegóły konkursu i REGULAMIN.

W załączeniu KARTA ZGŁOSZENIOWA i RODO.