Szanowni Państwo,

publikujemy ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie budowy biblioteki głównej w Gminie  Iwanowice.

Prosimy o wypełnienie ankiety która dostępna jest w załączniku.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy biblioteki głównej w Gminie  Iwanowice

 

OGŁOSZENIE

z dnia 5 maja 2017 r.

o konsultacjach społecznych w sprawie budowy biblioteki głównej w Gminie Iwanowice

 

Wójt Gminy Iwanowice ogłasza konsultacje społeczne

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących budowy biblioteki głównej w Gminie Iwanowice, które pozwolą w ramach projektu przygotowywanego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 stworzyć nowoczesną bibliotekę – centrum dostępu do wiedzy i kultury.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące budowy biblioteki głównej w Gminie Iwanowice.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 9 maja 2017 roku 30 maja 2017 roku do godz. 12.00.

4. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie formularza ankiety stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia, która będzie dostępna do pobrania:

– na stronie internetowej https://gckib.iwanowice.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwanowicach https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,

– w oddziałach Biblioteki Publicznej Gminy w Iwanowicach w godzinach pracy placówek,

Wypełnione formularze należy pozostawić w bibliotece, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gckib@iwanowice.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99; 32-095 Iwanowice.

ankieta

zarządzenie