Informujemy że gminny konkurs plastyczny “Wakacje moich marzeń” zostaje przedłużony do 15 września. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Przypominamy że:
Konkurs jest adresowany do wszystkich dzieci w wieku 6-13 lat mieszkających na terenie Gminy Iwanowice.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe:

  • grupa I dla dzieci od 6 do 9 roku życia (rocznikowo)
  • grupa II dla dzieci od 10 do 13 lat (rocznikowo)

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w temacie: “Wakacje moich marzeń”. Prace mogą być opatrzone tytułem. Format prac A4 lub A3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w płaszczyźnie. Do oceny konkursowej nie zostaną dopuszczone prace, które będą niezgodne z tematyką konkursu. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Prace należy składać elektronicznie (zdjęcie pracy, zgoda na udział, RODO) na adres gckib@iwanowice.pl do dnia 15 WRZEŚNIA 2021.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!
Wyniki zostaną ogłoszone do 18 września.

Przypominamy że aby zgłosić dziecko do konkursu należy wypełnić, podpisać i przesłać wraz z pracą, niezbędne dokumenty (Zgoda na udział oraz Klauzula RODO) – w linku poniżej:
https://gckib.iwanowice.pl/uwaga-konkurs-plastyczny-wakacje-moich-marzen/