Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat mieszkające na terenie Gminy Iwanowice, do udziału w Gminnym konkursie plastycznym “Wakacje moich marzeń”.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe:

  • grupa I dla dzieci od 6 do 9 roku życia (rocznikowo)
  • grupa II dla dzieci od 10 do 13 lat (rocznikowo)

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w temacie: “Wakacje moich marzeń”. Prace mogą być opatrzone tytułem. Format prac A4 lub A3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w płaszczyźnie. Do oceny konkursowej nie zostaną dopuszczone prace, które będą niezgodne z tematyką konkursu. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Prace należy składać elektronicznie (zdjęcie pracy, zgoda na udział, RODO) na adres gckib@iwanowice.pl do dnia 15 sierpnia 2021.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!
Wyniki zostaną ogłoszone do 18 sierpnia.

Przypominamy że aby zgłosić dziecko do konkursu należy wypełnić, podpisać i przesłać wraz z pracą, niezbędne dokumenty (Zgoda na udział oraz Klauzula RODO).

Klauzula RODO

Zgłoszenie do konkursu

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem konkursu. Regulamin konkursu “Wakacje moich marzeń”