Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w “Gminnym Konkursie na Wieniec Dożynkowy 2021”

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do twórców i rolników indywidualnych, sołectw, stowarzyszeń, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów folklorystycznych Gminy Iwanowice. Uczestnicy przygotowują wieniec dożynkowy, następnie go fotografują. Zdjęcia w formie cyfrowej, wraz z krótką informacją o prezentowanym wieńcu, jego rozmiarach, miejscowości i autorach, przesyłają do Organizatora.
Uczestnicy, zgłaszając się do Konkursu, oświadczają, że są autorami wieńca dożynkowego wykonanego w roku 2021.

Prace można składać do 15 września 2021 r. w formie elektronicznej (zdjęcie, grafika) na adres mailowy gckib@iwanowice.pl.
W temacie maila należy wpisać “Konkurs – Wieniec Dożynkowy 2021”. W treści maila należy podać w czyim imieniu przesyłane jest zgłoszenie. Bezwzględnie należy załączyć zdjęcie lub skan podpisanej odręcznie Karty zgłoszenia oraz klauzuli RODO.
Mile widziany będzie także krótki opis pracy.

ATRAKCYJNE NAGRODY! Trzy pierwsze miejsca w konkursie: Nagrody Wójta Gminy Iwanowice: I miejsce: 500,00 zł, II miejsce: 350,00 zł, III miejsce -200,00 zł.

Dodatkowe nagrody od GCKiB w Iwanowicach – pula nagród o wartości 1 200,00 zł

Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie.

Regulamin “GMINNY KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY 2021”.pdf

Regulamin “GMINNEGO KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY 2021”.docx

Karta zgłoszenia i klauzula RODO:

Zał. Nr 1 do Regulaminu – Karta zgłoszeniowa

Zał nr. 2 do Regulaminu – klauzula RODO