Kolejny wykład na Iwanowickim Uniwersytecie Dziecięcym był żywą lekcją historii. Wykład odbył się 16 grudnia na sali gimnastycznej GCKiB w Iwanowicach. Lekcja dotyczyła okresu późnego średniowiecza. W ramach wykładu dzieci dowiedziały się o życiu, obyczajach w średniowieczu, rycerskich cnotach i powinnościach, jaki i również o  ważnych wydarzeniach historycznych. Dowiedziały się też  kilku ciekawostek. Uczestnicy wykładu mogli  dotknąć replik elementów strojów i elementów uzbrojenia. W wykładzie aktywnie uczestniczyły nie tylko dzieci, ale i również rodzice.