Dnia 23 maja już po raz piętnasty odbył się w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas: I-III. Tradycyjnie już dla uczestników został przygotowany test gramatyczno- ortograficzny, który skladał się z 40 zadań. W tym roku po raz pierwszy miały one nieco inny charakter, gdyż były to zadania wyboru jednej poprawnej odpowiedzi. Formuła taka zyskała jednak aprobatę zarówno uczestników jak i ich opiekunów. Dzieci rozwiązały test szybko i sprawnie i osiągnęły bardzo wysokie wyniki. W konkursie wzięło udział 10 dzieci z 5 szkół z terenu naszej gminy. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach- Łucja Mastalerczyk, II miejsce- Oliwia Kruk- SP Celiny, III miejsce- Wiktoria Ryszka- SP Iwanowice oraz Maria Natkaniec-SP Celiny. Należy dodać, że wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy gramatyczno- ortograficznej, a różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były bardzo niewielkie. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez pana dyrektora Janusza Maja oraz słodki poczęstunek. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Renata Kurbiel, Joanna Mucha i Monika Wójcik. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za znakomite przygotowanie swoich dzieci i zapraszamy za rok.

Joanna Mucha