Dnia 17 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Każda szkoła wystawiła dwuosobową reprezentację. Konkurs składał się z części pisemnej przeprowadzonej w formie testu gramatyczno-ortograficznego opracowanego przez organizatorów. Jury konkursu stanowili nauczyciele – opiekunowie dzieci z poszczególnych szkół oraz organizatorzy.

Laureatami konkursu zostali:
1. Weronika Herjan – SP Iwanowice
2. Łucja Rerutko – SP Damice
3. Julia Pruszewicz – SP Narama

Pozostali uczestnicy to:
Gabriela Baca SP Celiny, Kinga Chwastek SP Poskwitów, Zofia Czekaj SP Sieciechowice, Łucja Mastalerczyk SP Sieciechowice, Szymon Mech SP Narama, Izabela Paluch SP Celiny i Tomasz Tabor SP Poskwitów.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Uczestnikom oraz laureatom serdecznie gratulujemy. Składamy również serdeczne podziękowanie Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach za objęcie patronatem naszego konkursu.

Zapraszamy za rok!

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez panie Renatę Kurbiel i Joannę Muchę.

Organizatorzy Konkursu