Informujemy o wejściu w życie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zawieszenie organizowania i przeprowadzania imprez dotyczy również tych, które organizowane są przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej – bez względu na lokalizację, sposób odbywania się oraz bez względu na liczbę uczestników.