Wójt Gminy Iwanowice,
   Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
  w Iwanowicach
    serdecznie zapraszają

Mieszkańców Gminy

        do wzięcia udziału w uroczystościach związanych
     z obchodami Święta 3 Maja

   Program uroczystości:
   godz. 9.30    –   zbiórka na Rynku w Iwanowicach
   godz. 9.50    –   składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
   godz. 10.00  –   uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Świętej  w Iwanowicach
   godz. 11.00  –   Koncert
Orkiestry „Hejnał” z Sieciechowic