Wszystkich kibiców, rodziców i mieszkańców zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej dla dzieci. Mecze rozegrane zostaną na boisku „Orlik” w Sieciechowicach 30.09.2016, od godz. 15.00. Turniej będzie podsumowaniem treningów letnich dla dzieci prowadzonych  przez Kluby Sportowe działające na terenie naszej Gminy; LTS Novi Narama, LKS Orzeł Iwanowice, Czarni 03 Grzegorzowice.  

Turniej zostanie zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży”. Zadanie jest realizowane  w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Gminy Iwanowice.