Wójt Gminy Iwanowice, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach serdecznie zapraszają na uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.