Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Iwanowice
na
PRELEKCJE HISTORYCZNĄ
organizowaną w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Prelekcja odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 11.00 , w Szkole Podstawowej w Iwanowicach,
a jej tematem będzie Powstanie Styczniowe,
 ukazane poprzez  pokaz filmowy i krótką rekonstrukcję.
Prelegentami będą: Pan Adam Miska – kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach,
oraz Pani Anna Mączka – dziennikarka radiowa i telewizyjna.