Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci z klas 4-7 z terenu gminy do udziału w projekcie „Młody da Vinci”

W ramach współpracy z Gminą Iwanowice specjalnie dla uczniów gminnych podstawówek powstał projekt „Młody da Vinci”. Całkowicie bezpłatne, innowacyjne zajęcia dedykowane są uczniom 4-7 klasy szkoły podstawowej i obejmują zajęcia szybkiego czytania, kreatywnych technik edukacyjnych, technik pamięciowych, zajęć z programowania robotów Lego, Dash i Dot oraz zajęć na macie edukacyjnej. Zajęcia z zakresu biologii, chemii i fizyki prowadzone są w sposób nieszablonowy, np. za pomocą gogli rozszerzonej rzeczywistości. Spotkamy się w godzinach popołudniowych, w kameralnych 8- osobowych grupach sprzyjających pogłębianiu wiedzy. W projekcie zaplanowany jest również dwudniowy wyjazd do Warszawy, m.in.: do Centrum Nauki Kopernik.

Zajęcia będą trwały od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r.

Aktualnie trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu, ale uwaga – liczba miejsc jest bardzo ograniczona!

Link do zapisów:

https://www.humanitas.edu.pl/Uniwersytet_Miedzypokoleniowy/Uniwersytety_dzieciece