Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia plastyczne do naszego centrum kultury w Iwanowicach.
W twórczej i przyjaznej atmosferze, dzieci będą miały okazję doskonalić zdolności plastyczne, warsztat rysunkowy i malarski, rozwijać swoją wrażliwość i zmysł obserwacji.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki, o godz. 17:00. Cena za udział w zajęciach: 60zł/mies.

Aby zapisać się na zajęcia należy wypełnić deklarację uczestnictwa, wysyłając na maila GCKiB: gckib@iwanowice.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby centrum kultury.


Zapraszamy!