Przez cały 2017 rok  Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach realizowało projekt „Podróże czytelnicze żaby MeLi”. Projekt skierowany był do dzieci klas  I – III szkół podstawowych i miał na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowania dobrych nawyków czytelniczych oraz popularyzację wartościowej literatury wśród dzieci. W projekcie wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy.  Projekt polegał  na  podróżach czytelniczych Żaby MeLi.  Nasza bohaterka Mela w podróży spędziła 28 tygodni, z krótką przerwą feryjną i nieco dłuższą wakacyjną, którą spędzała na zasłużonym urlopie w siedzibie GCKiB w Iwanowicach.  W każdej klasie, każdej szkoły MeLa spędzała   jeden wyznaczony tydzień, czasem nieco dłużej  i zachęcała dzieci do czytania książek. Pod pachą dźwigała Kronikę, w której uczniowie z nauczycielem  dokumentowali ile i jakie pozycje książkowe przeczytali swojemu gościowi. Do GCKiB wróciła w listopadzie z kroniką opasłą, pełną wpisów i rysunków, iż żeby oglądnąć i przeczytać wszystkie, uwierzcie trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. W przyszłym roku MeLa znów wybiera się w podróż. Czy będzie podróżować sama? Czy znajdzie jakiegoś towarzysza ? Które szkoły, przedszkola odwiedzi ? To na razie pozostanie naszą słodka tajemnicą. W każdym razie do zobaczenia w roku 2018.

Monika Świątek