W dniach 7 – 9 września 2018 roku po raz kolejny w gościnnych progach bazy KSOS na Lubogoszczy spotkali się uczestnicy XXIX Złazu Szarych Szeregów, wśród których znalazła się również 12-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.

Na Złaz przybyli tradycyjnie nauczyciele i uczniowie ze szkół noszących imię Szarych Szeregów oraz harcerze z krakowskich drużyn związanych z ideałami Szarych Szeregów. Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 120 uczestników.

W tym roku najważniejszym punktem Złazu była sobotnia harcerska gra terenowa, w trakcie  której jej uczestnicy wypełnili wymagania potrzebne do zdobycia odznaki przyznawanej w ramach programu “Szare Szeregi – Więź Pokoleń”. Uczestnicy gry mogli na własnej skórze doświadczyć “uroków” życia w Polsce na początku lat 80-tych, a więc m. in. w czasie stanu wojennego.

Kolejnym punktem Złazu była harcerska msza święta, w tym roku odprawiona przez ojca Jacka Sepsiaka SJ, kapelana Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W swojej homilii poruszył m. in. temat „udawania przez ludzi w obecnych czasach kogoś innego, niż jest się naprawdę. A harcerze Szarych Szeregów w czasie wojny nie udawali nikogo innego. Oni służyli Polsce. Bardzo często płacąc najwyższą cenę – cenę życia”.

Wieczorem spotkaliśmy się przy harcerskim kominku, gdzie jednym z punktów programu była prezentacja poświęcona Kręgowi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, którego członkowie na początku lat 80-tych podjęli się próby odnowienia polskiego harcerstwa w duchu ideałów przedwojennego skautingu.

W niedzielę na uroczystym apelu kończącym spotkanie dokonane zostało podsumowania całego Złazu, a wszyscy jego uczestnicy otrzymali okolicznościowe pamiątki i upominki przygotowane przez krakowski oddział IPN i KSOS w Krakowie. W trakcie apelu wręczone zostały również odznaki „Szare Szeregi – Więź Pokoleń”. Niestety, ale na skutek niesprzyjających okoliczności nie mógł tego uczynić osobiście druh Władysław Zawiślak.

W tym roku w Złazie uczestniczyli Karolina Dudek, Kinga Kawalec i Milena Miśkiewicz z klasy VIII, Angelika Bąchorek, Gabriela Patoła i Dawid Piecha z klasy III gimnazjum oraz (po raz pierwszy) Olivia Dryja i Oliwia Kruk z klasy VII, Zofia Czekaj, Natalia Dryja i Julia Osikowska z klasy VI. Opiekę sprawował pan Andrzej Wołowczyk.

                                                                                                                                                          Tekst i zdjęcia A. Wołowczyk