Dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II rok 2018 ma szczególne znaczenie, bowiem mija 40 lat pontyfikatu naszego patrona. Jak co roku, w październiku, społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach, wzięła udział w Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów starszych klas szkoły podstawowej  i gimnazjalistów reprezentowała naszą szkołę i nasze sztandary. Jeszcze przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej, młodzi ludzie wypuścili w niebo ponad 300 żółtych i białych balonów, jako znak uniesienia ich serc do nieba. Do balonów przypięte były (napisane wcześniej) listy
z pozdrowieniami, podziękowaniami, intencjami i prośbami. Głównym punktem spotkania modlitewnego szkół noszących imię Papieża – Polaka, była uroczysta msza święta na jasnogórskich wałach, pod przewodnictwem Abp Mieczysława Mokrzyckiego – ze Lwowa. W swojej homilii podkreślał on szczególnie, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał trudne zadania: „Uczył życia nie na skróty, ale według porządku i harmonii, jaka wyszła z zamysłu Stwórcy”.Arcybiskup mówił, że „nauka św. Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i postępowaniu. Życzmy sobie, by św. Jan Paweł II żył w nas i działał przez nas”.

         XVIII Dzień Papieski oraz to nasze spotkanie nosiły hasło: „Promieniowanie ojcostwa”. Za wstawiennictwem Matki Bożej, obecnej w cudownym wizerunku, dziękowaliśmy za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i modliliśmy się za Ojczyznę. Tego pięknego dnia, u stóp Jasnej Góry, zgromadziło się 14 tysięcy młodych ludzi z ok. 300 szkół z Polski i Białorusi.

        Zebrane podczas tegorocznej pielgrzymki środki finansowe trafią na Ukrainę i za pośrednictwem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, na pomoc dla najbardziej potrzebujących powstańców warszawskich.

        Dzięki tym spotkaniom, Jan Paweł II jest obecny nie tylko w nazwie szkoły, ale także
w naszym życiu i działaniach.

Janina Trzaska