ZAPROSZENIE

       Szkoła   Podstawowa  im. Szarych Szeregów  w Sieciechowicach

           serdecznie zaprasza uczniów klas II i III

        Szkół Podstawowych z Gminy Iwanowice

                                  do wzięcia udziału                           

        w XVII edycji „Gminnego Konkursu Ortograficznego  dla uczniów klas II – III Szkół Podstawowych”

 

Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 r.

o godz. 9.00

w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach.

 

Cele konkursu: 

 • Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 • Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 • Kształcenie uwagi i logicznego myślenia.
 • Rozbudzanie w uczniach czujności ortograficznej.
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji.
 • Kształtowanie zainteresowań językiem polskim i umiejętności samodzielnej pracy.

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas II i III;
 2. Każda szkoła może zgłosić 2 uczestników;
 3. Konkurs odbywa się w formie pisemnego testu (jest formą zabawy z ortografią);
 4. Wszyscy uczniowie rozwiązują test samodzielnie;
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą wszyscy nauczyciele – opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół;
 6. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 24 maja 2019r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach – tel. (012) 388-24-22, lub e-mail sp.sieciechowice@wp.pl
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w dniu konkursu oświadczenie. Wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu;
 8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 

 Zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO w załaczniku:

Zgaoda na udział w konkursie oraz klauzula RODO