7 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie odbyła się XV edycja Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora” pod hasłem „Humor w poezji dziecięcej”. Patronat nad konkursem objęli: Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach oraz Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – Pan Michał Znamirowski.

W konkursie wzięło udział 28 dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III z wszystkich szkół gminy Iwanowice. Konkurs oceniały: Pani Ewa Stadtmüller – autorka książek dla dzieci, Pani Iwona Żarkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach oraz Pani Marta Łukasiewicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Zadrożu. Recytatorzy prezentowali zabawne wiersze, m.in.: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima Danuty Wawiłow. Widownia podziwiała wspaniałe stroje i grę aktorską małych recytatorów.

Laureaci konkursu otrzymali z rąk Pani Ewy Stadtmüller, Pani Moniki Świątek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Pani Anny Rerak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poskwitowie nagrody książkowe. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki.

Recytatorom serdecznie gratulujemy.

Oto wyniki XV Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora” pod hasłem „Humor w poezji dziecięcej”:

W kategorii oddział przedszkolny:

I miejsce: Hania Binczycka – P.S.P. w Naramie

II miejsce: Wiktoria Gumula – P.S.P. w Naramie

III miejsce: Zofia Korbel – S.P. w Poskwitowie

III miejsce: Wojciech Słota – S.P. w Celinach                    

wyróżnienie: Filip Grochowina – S.P. w Damicach

wyróżnienie: Olaf Siuta – Przedszkole w Iwanowicach

wyróżnienie: Karol Staszek – Przedszkole w Sieciechowicach

udział: Stefania Jasiówka – S.P. w Widomej

W kategorii klasa I:  

I miejsce: Adam Gefert – S.P. w Iwanowicach

II miejsce: Emilia Góralczyk – S.P. w Sieciechowicach

III miejsce: Zuzanna Kralka – S.P. w Poskwitowie

wyróżnienie: Natalia Chojecka – P.S.P. w Naramie

wyróżnienie: Kacper Kulesza – S.P. w Celinach

wyróżnienie: Krzysztof Pstuś – S.P. w Widomej                                    

W kategorii klasa II:

I miejsce: Maja Świerk – S.P. w Celinach 

II miejsce: Antonina Karnia – S.P. w Poskwitowie

III miejsce: Maria Twardowska – S.P. w Widomej

wyróżnienie: Justyna Bałazy – S.P. w Sieciechowicach                                   

wyróżnienie: Patryk Chamielec – P.S.P. w Naramie                  

wyróżnienie: Wiktoria Kwiecień – S.P. w Damicach

W kategorii klasa III:

I miejsce: Patryk Cichy – S.P. w Poskwitowie  

II miejsce: Sebastian Bryła – S.P. w Sieciechowicach

II miejsce: Weronika Kuś – P.S.P. w Naramie

III miejsce: Apolonia Hulist – S.P. w Damicach

III miejsce: Nadia Rożek – S.P. w Widomej

wyróżnienie: Kinga Bubak – S.P. w Iwanowicach

wyróżnienie: Kacper Kwiecień – S.P. w Celinach

wyróżnienie: Nikola Sobczyk – S.P. w Damicach  

Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach oraz Dyrektora Prowadzącego Szkołę Podstawową im. św. Franciszka
z Asyżu w Poskwitowie – Pana Michała Znamirowskiego.

Organizatorzy XV Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora”