W imieniu

Publiczna Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie z Oddziałem
Przedszkolnym serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z oddziałów przedszkolnych tzw. “0” oraz
szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Iwanowickie pejzaże” 2021.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej w dowolnej technice, przedstawiającej jedną z czterech pór roku w Dolinie Dłubni. Sportretujcie swoją “małą Ojczyznę” w ulubionej, wybranej przez Was porze roku – ukażcie jej piękno i wyjątkowość. Wasze pomysły zrealizujcie w oryginalnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Format pracy nie może być większy niż A3.
Termin składania prac upływa 14 maja 2021 roku.

Prace należy składać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie z Oddziałem Przedszkolnym (Poskwitów 92) od poniedziałku do piątku w godzinach: 9 – 14.
Każda praca winna być podpisana na odwrocie (według wzoru: nazwisko, imię, klasa, tytuł, szkoła).
Prace nie mogą być składane, zaginane i rolowane.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie może złożyć maksymalnie po dwie prace z każdej klasy.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach: przedszkolnej – klasy “0”, klasy I – III, klasy IV – VIII,

Pokonkursowa wystawa prac zostanie opublikowana w formie multimedialnej na stronach
internetowych Szkoły w Poskwitowie oraz GCKiB w Iwanowicach oraz na ich fanpage’ach
na Facebooku.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie.