Wiersze czytane, słyszane i uczone w dzieciństwie zapadają w pamięć na zawsze!

 

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie oraz
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

zapraszają

dzieci z „zerówek” i klas I – III szkół podstawowych

do wzięcia udziału

 w XIV Gminnym Konkursie Recytacji „Teatr Jednego Aktora” pod hasłem „Poetycka recepta na zdrowie”

 

Cele konkursu:
− Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
− Poznawanie i propagowanie twórczości poetów polskich.
− Kształcenie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów  z uczniami innych szkół w poczuciu przynależności do wspólnego środowiska lokalnego jakim jest gmina.

Patronat nad konkursem objęli:
− Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
− Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu  w Poskwitowie Pan Michał Znamirowski

 

Regulamin
XIV Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora” 
pod hasłem „Poetycka recepta na zdrowie”

I.  Organizator: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie

II. Termin konkursu: 11 marca 2017r. godz. 10.00.

III. Uczestnicy konkursu:
Dzieci z oddziałów przedszkolnych „zerówek” oraz uczniowie klas I – III z terenu Gminy Iwanowice.

IV. Warunki konkursu:
− Każdy uczeń przygotowuje jeden wiersz polskiego autora, którego tematyka związana jest ze zdrowiem (wiersz o zdrowym odżywianiu, higienie, aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne, itp.).
− W konkursie może brać udział jeden uczeń z każdego oddziału znajdującego się w szkole (jeżeli w szkole są dwie równoległe klasy to  z każdej klasy może być jeden uczestnik).
− Recytacja wiersza nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
− Jury będzie oceniać głównie deklamowanie z zastosowaniem zmiany tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego. Na prezentację w mniejszym stopniu będzie miał wpływ dobór stroju i rekwizytów.
− Uczestników należy zgłosić do 03.03.2017r. (tel. 012 388 40 77).

V. Nagrody:
− Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
− Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
− Fundatorem nagród jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach oraz Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie Pan Michał Znamirowski.

Organizatorzy:    
Joanna Kowalska                                                                                                                                                                       Iwona Chwierut 
Marzena Kluza