Dnia 11 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora” pod hasłem ,,Poetycka recepta na zdrowie”. Patronat nad konkursem objęli: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – Pan Michał Znamirowski.

Do konkursu zgłosiło się 28 dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III ze wszystkich szkół gminy Iwanowice. Jurorkami konkursu były: Pani Ewa Stadtmüller – autorka książek dla dzieci, Pani Iwona Żarkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach oraz Pani Marta Łukasiewicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zadrożu. Recytatorzy, w ciekawych strojach, prezentowali poetyckie recepty na zdrowie. Licznie zgromadzona widownia żywiołowo reagowała na każdy występ.

Laureaci konkursu otrzymali z rąk Pani Ewy Stadmüller oraz Pani Anny Rerak – Dyrektor Szkoły w Poskwitowie nagrody książkowe. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim recytatorom.

Oto wyniki XIV Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora” pod hasłem „Poetycka recepta na zdrowie”:

W kategorii oddział przedszkolny:
I miejsce:
Patrycja Ciaranek – S.P. w Poskwitowie
I miejsce: Maja Kiereś – S.P. w Celinach
II miejsce: Klara Chmiel – S.P. w Damicach
III miejsce: Milena Zborowska – S.P. w Widomej
wyróżnienie: Julia Drohobycka – S.P. w Widomej
wyróżnienie: Zuzanna Kralka – G.Z.Sz. w Iwnowicach

W kategorii kl. I:
I miejsce:
Alan Małek – S.P. w Poskwitowie
I miejsce: Wiktor Żuradzki – S.P. w Widomej
II miejsce: Wiktoria Kwiecień – S.P. w Damicach
II miejsce: Maja Świerk – S.P. w Celinach
III miejsce: Maja Wygaś – S.P. w Sieciechowicach

W kategorii kl. II:
I miejsce:
Patryk Cichy – S.P. w Poskwitowie
II miejsce: Sebastian Bryła – S.P. w Sieciechowicach
II miejsce: Michał Płaczek – S.P. w Celinach
II miejsce: Katarzyna Żurek – S.P. w Damicach
III miejsce: Nadia Rożek – S.P. w Widomej
III miejsce: Oliwia Sienko – G.Z.Sz. w Iwanowicach
wyróżnienie: Weronika Kuś – P.S.P. w Naramie
wyróżnienie: Aleksandra Tokarska – S.P. w Damicach

W kategorii kl. III:
I miejsce:
Łucja Mastalerczyk – S.P. w Sieciechowicach
I miejsce: Małgorzata Tabor – S.P. w Poskwitowie
I miejsce: Anna Wywiał – G.Z.Sz. w Iwanowicach
II miejsce: Oliwia Chludek – G.Z.Sz. w Iwanowicach
II miejsce: Oliwia Kruk – S.P. w Celinach
II miejsce: Hanna Żurek – S.P. w Damicach
III miejsce: Maja Gadzina – P.S.P. w Naramie
III miejsce: Filip Tomczyk – S.P. w Poskwitowie
III miejsce: Amelia Zygmuntowicz – S.P. w Widomej

Nagrody książkowe dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Dyrektora Prowadzącego Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – Pana Michała Znamirowskiego.

                                                                             Organizatorzy XIV Gminnego Konkursu Recytacji „Teatr Jednego Aktora”