Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice

do wzięcia udziału
w

XII GMINNYM KONKURSIE

 NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs odbywa się pod patronatem:

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

 

Regulamin konkursu w załączniku:
Regulamin XII Gminnego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną