7 kwietnia br. o godz. 12.00 w pięknie udekorowanej  i pachnącej palmami wielkanocnymi sali gimnastycznej  GZS w Iwanowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom gminnego konkursu. W radosny nastrój wprowadził zebranych nie tylko wiosenny wystrój pomieszczenia, ale także niezwykle ciekawa prezentacja multimedialna na temat zwyczajów świątecznych, którą zebrani oglądali z zainteresowaniem. Po tej części programu wszyscy w napięciu oczekiwali na ogłoszenie werdyktu. 

Jury w składzie: proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach – ks. Ryszard Suchanowski,  kierownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Monika Świątek, z-ca przewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach – Dorota Bartuś dokonało oceny prac 5 kwietnia i  ustaliło tegorocznych laureatów.  

W kategorii gimnazjum narody otrzymali:

I miejsca: Patrycja Gumula i Dawid Dudek – Gimnazjum w Iwanowicach, Karolina Mochalska – Gimnazjum w Grzegorzowicach.

II miejsca: Aleksandra Kwiecień, Joanna Stopińska i  Aleksandra Krawczyk – Gimnazjum w Naramie, Adrian Dejwór – Gimnazjum w Grzegorzowicach.

III miejsca: Patrycja Kłusek i Klaudia Koman – Gimnazjum  w Naramie, Izabela Fundament i Izabela Cieślik – Gimnazjum w Iwanowicach, Ilona Magielska – Gimnazjum w Grzegorzowicach.

Wyróżnienia:

Julia Niewidziajło, Emilia Lotko i Karolina Skowrońska – Gimnazjum w Naramie, Karolina Motyka                             – Gimnazjum w Grzegorzowicach.

W kategorii szkoła podstawowa nagrody otrzymali:

I miejsca: Klaudia Krawczyk – Szkoła Podstawowa w Widomej, Kinga Kawalec i Karolina Dudek – Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach.

II miejsca: Justyna Sajmbor – Szkoła Podstawowa w Naramie, Aleksandra Kaczmarczyk – Szkoła Podstawowa w Celinach, Weronika Małek i Piotr Rusek – Szkoła Podstawowa w Iwanowicach.

III miejsca: Jakub Wilk, Wiktoria Cichoń i Ewelina Januszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Iwanowicach, Emilia Cieślik, Mateusz Zając i Damian Jasiówka – Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach, Łukasz Krawczyk – Szkoła Podstawowa w  Naramie.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Madejski  – Szkoła Podstawowa w Iwanowicach, Lidia Korczyńska – Szkoła Podstawowa w Naramie, Oliwia Kaczor – Szkoła Podstawowa w Widomej.

Nagrodami były piękne książki, dyplomy i słodycze wielkanocne natomiast osoby, które zdobyły I miejsce otrzymały dodatkowo Power Bank Electron 5200mAh.

Tradycyjnie szkoły biorące udział w konkursie uhonorowane zostały dyplomami i książkami.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Za finansowe wsparcie w organizacji XI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych pragniemy podziękować: panu Robertowi Lisowskiemu – Wójtowi Gminy Iwanowice, Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach – Ryszardowi Suchanowskiemu,  pani Monice Świątek – kierownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, panu Stanisławowi Szymskiemu – przewodniczącemu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach oraz panu Markowi Piekarze – wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego.

                                                                                                                                             Organizatorki konkursu:
                                                                                                                                       Janina Trzaska i Renata Burda