Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach

serdecznie zaprasza
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja
z terenu GMINY IWANOWICE
do wzięcia udziału
w

XI GMINNYM KONKURSIE
 NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ


Konkurs odbywa się pod patronatem:
 – Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
 – Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
 – oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

Regulamin XI GMINNEGO KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ