Tematem tegorocznej edycji XIX Gminnego Konkursu Iwanowickie pejzaże organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie było przedstawienie jednej, ulubionej pory roku w Dolinie Dłubni. Wszystkie prace spełniały kryteria regulaminu. Uczniowie wykazali się dużymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną wyobraźnią i kreatywnością. W konkursie wzięło udział 60 uczniów z terenu Gminy Iwanowice.

Spośród nadesłanych pejzaży, Jury Konkursu w składzie:

p. Karina Znamirowska – przewodnicząca komisji, ilustratorka książek dla dzieci;
mgr Anna Rerak – Dyrektor Szkoły w Poskwitowie oraz
p. Bernadeta Majka – Rosa – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
wyróżniło 17 prac.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria I – Oddział Przedszkolny:
I miejsce
ZUZANNA MIKOŚ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W CELINACH
II miejsce
KAMILA ŁACH PRZEDSZKOLE W SIECIECHOWICACH
III miejsce
NIKOLA PYCIA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W CELINACH
Wyróżnienie
MIKOŁAJ LASKIEWICZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W WIDOMEJ

Kategoria II – klasy I-III
I miejsce
LIDIA ZNAMIROWSKA KLASA II SP POSKWITÓW;
MARIA ZNAMIROWSKA KLASA II SP POSKWITÓW
II miejsce
PATRYK GOŁYŹNIAK KLASA II SP W IWANOWICACH
III miejsce
MALWINA SOPRYCH KLASA III SP NARAMA
Wyróżnienie
MARTA TRZUPEK KLASA II SP DAMICE;
WIKTORIA CICHY KLASA I SP POSKWITÓW;
JULIA KUPCZYK KLASA III SP WIDOMA

Kategoria III – klasy IV- VIII
I miejsce
KAMIL TARKO KLASA VI SP POSKWITÓW
II miejsce
DAWID POZNAŃSKI KLASA VIIB SP POSKWITÓW;
MATEUSZ POZNAŃSKI KLASA VIIB SP POSKWITÓW
III miejsce
NATALIA TARKO KLASA VI POSKWITÓW
Wyróżnienie
JULIA KARNIA KLASA VIIB SP IWANOWICE;
MATYLDA HAIK SP WIDOMA

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane z budżetu Gminy Iwanowice ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Organizatorki Konkursu:
Karolina Ziarko
Anna Żurek
SP im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie

Zapraszamy do oglądnięcia galerii prac: