W dniu 19 maja 2016 r., o godz. 9:00, uczniowie z terenu Gminy Iwanowice (21 osób) przystąpili do XI Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Zakres konkursu obejmował życie i działalność Karola Wojtyły do czasu wyboru na papieża.

W wyniku uzyskanej punktacji ustalono następującą klasyfikację indywidualną:

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce – Barbara Krzysztofek GZS Iwanowice

II miejsce – Aleksandra Graca SP Poskwitów

III miejsce – Daniel Derdaś Iwanowice

wyróżnienie – Marlena Murawska i Patrycja Cichy SP Poskwitów, Joanna Maj – SP Sieciechowice, Joanna Kaczka – SP Celiny

W kategorii gimnazjów

I miejsce – Magdalena Niedźwiedź – Gimnazjum Iwanowice

II miejsce – Patryk Maciuszek – Gimnazjum Poskwitów

III miejsce – Szymon Kmita – Gimnazjum Poskwitów

Wyróżnienie – Milena Adamczyk, Patrycja Faracik i Klaudia Petlic – Gimnazjum Iwanowice

W klasyfikacji drużynowej

w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Poskwitowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Iwanowicach, III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Celinach.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali piękne książki albumowe i dyplomy, a laureaci dodatkowo otrzymali sprzęt multimedialny: tablety, powerbanki, odtwarzacze MP3, głośniczki itp.

Konkurs wiedzy został (jak zwykle) poprzedzony Gminnym Konkursem Plastycznym pt. „Jan Paweł II młodzież”, na który wpłynęło 60 prac uczniów z klas 0-III. Jury konkursu przyznało aż 32 nagrody i wyróżnienia, które również zostały wręczone 19 maja.

Dodatkowe atrakcje w tym dniu zapewniły uczennice klasy I A Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Iwanowicach (Natalia Busse, Wiktoria Sienko i Wiktoria Kuliś), które przedstawiły prezentację o młodzieńczych latach Karola Wojtyły i zaśpiewały piosenkę o Wadowicach.

Za bezinteresowną pomoc i finansowe wsparcie w organizacji XI Gminnego Konkursu o Janie Pawle II pragniemy podziękować: panu Robertowi Lisowskiemu – Wójtowi Gminy Iwanowice, Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach – Ryszardowi Suchanowskiemu, Księdzu Markowi Łosakowi – prefektowi Parafii pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach,  pani Monice Świątek – kierownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, panu Stanisławowi Szymskiemu – przewodniczącemu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach, oraz pani Dorocie Bartuś – jego zastępcy.

Jania Trzaska i Beata Karoń