Zapraszamy do zapoznania się z wynikami programu Patronaty na 2020 r.

Patronaty finansowane są ze środków własnych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach