Jury w składzie:
Monika Światek – Przewodnicząca
Barbara Ciaćma – Członek
Elżbieta Krajnik – Członek

Spośród 87 nadesłanych Kartek Bożonarodzeniowych Jury wybrało i nagrodziło następujące prace:

I miejsce
Grzegorz Chwierut – SP Celiny
Michał Gądek – Władysław

II miejsce
Patrycja Ciaranek – Iwanowice
Klaudia Ciaranek – SP Poskwitów

III miejsce
Julia i Mateusz Daniel – Poskwitów
Patrycja Węgrzyn – GZS Iwanowice

Wyróżnienia
Natalia Kucala – SP Widoma
Natalia Radłowska – SP Poskwitów

Spośród 97 nadesłanych Bombek Bożonarodzeniowych Jury wybrało i nagrodziło następujące prace:

I miejsce:
Julia i Mateusz Daniel – Poskwitów
Julia Jurkowska – SP Narama
Nikola Kłosińska – SP Widoma

II miejsce:
Karina Zborowska – SP Widoma
Milena Zborowska – SP Widoma
Kinga Mularczyk – Sułkowice

III miejsce:
Anna i Madzia Klupa – Domiarki
Krzysztof Wącławski – SP Sieciechowice
Hubert Śmiałek – SP Poskwitów

Wyróżnienie:
Emilia Sienko – SP Widoma
Daniel Celej – SP Poskwitów
Barbara Krawczyk – SP Widoma
Klaudia Ciaranek – GZS Iwanowice
Natalia Radłowska – SP Poskwitów
Wiktoria Kobińska – Gim. Grzegorzowice
Stefan Kucala – SP Widoma
Miłosz Karnia –SP Damice

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. Zwycięzców po odbiór nagród zapraszamy po 10 stycznia, do siedziby GCKiB w Iwanowicach.