Konkursy fotograficzne organizowane w ramach projektu „Spotkajmy się w bibliotece” już za nami. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała te najlepsze. Wyniki prezentują się następująco:

Konkurs „Selfie z książką”:
miejsce I: Justyna Wykurz, SP w Widomej,
miejsce II: Maja Ojczyk, SP w Iwanowicach,
miejsce III: Barbara Krzysztofek, SP w Iwanowicach.

Konkurs „Kreatywnie z książką”:         
miejsce I: Gabriela Fundament, SP w Iwanowicach,
miejsce II: Hubert Andruszczyszyn, SP w Iwanowicach,
Karolina Kielian, SP w Widomej,
miejsce III: Wiktoria Warszawska, SP w Widomej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, a zwycięzcom – gratulujemy! Nagrody będzie można już od środy odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Widomej.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 4 – Partnerstwo Publiczno-Społeczne na 2016 rok, ze środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej.