21 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu pt. „Józef Rufin Wybicki i Dzień Hymnu Polskiego”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VIII z terenu naszej gminy, a jego celem było przybliżenie młodzieży postaci Józefa Wybickiego, a także upowszechnianie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Na konkurs wpłynęły prace uczniów z Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Naramie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach.

Jury, które obradowało 15 grudnia br., nagrodziło następujące osoby:

I miejsce: Nadia Rożek (SP Widoma)

II miejsce: Emilia Leleń (SP Widoma) i Karina Żuradzka (SP Iwanowice)

III miejsce: Katarzyna Winiarska (SP Narama), Antonina Karnia (SP Poskwitów), Bartosz Mlostek i Maja Patoła (SP Iwanowice)

Wyróżnienia:

Agata Pałetko (SP Widoma), Dawid Chwastek (SP Poskwitów), Wiktoria Musiałek, Oliwia Szymczyk, Aleksander Kurbiel, Kinga Bubak, Filip Wojakowski, Wojciech Gajda, Jakub Kmita i Olaf Siuta (SP Iwanowice).

Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Iwanowicach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.