W środę 13 kwietnia 2016 roku w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się pierwszy wykład profesorski zorganizowany w ramach projektu „Język polski – lubię to!”. O godzinie 13.00 dr hab. Kazimierz Sikora – pracownik Katedry Historii Języka i Dialektologii UJ – spotkał się z gimnazjalistami z Iwanowic, Sieciechowic i  Grzegorzowic, a następnie o 16.00 został ugoszczony przez uczestników zajęć OWS-ów z Iwanowic, Celin i Widomej.

W związku z obchodzonym jubileuszem profesor wygłosił wykład pt. „Z Ostrowa Lednickiego do Europy – znaczenie Chrztu Polski dla polskiej kultury i języka”. W trakcie spotkania można było dowiedzieć się, jak wiele korzyści przyniósł Polsce chrzest i jak mocno wpłynął na zmianę postrzegania naszego kraju w Europie. Wykład stał się świetną okazją do przypomnienia sobie wielu faktów związanych z Chrztem Polski, Mieszkiem I, Dobrawą czy biskupem Jordanem, a także do analizy językoznawczej nazw pobliskich miejscowości, takich jak Słomniki, Miechów czy Krzeszowice. Profesor poświęcił chwilę także zagadnieniom gwary i imion, czym wzbudził niemałe zainteresowanie słuchaczy.

Dzięki wykładowi mogliśmy znacznie bardziej świadomie uczestniczyć w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski, która to rocznica przypadła na czwartek 14 kwietnia. Cieszymy się, że spotkaniu przysłuchiwali się z uwagą nie tylko uczniowie gimnazjów, ale także starsi mieszkańcy gminy – taką aktywność się ceni!

Joanna Wieczorek

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016” i GCKiB w Iwanowicach.