Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach po przeanalizowaniu wniosków objęło patronatem następujące konkursy i uroczystości.

Plik pdf:
Patronaty dofinansowane przez GCKiB W Iwanowicach w 2016

Wszystkim wnioskodawcom, którzy wyrazili chęć współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach i złożyli wnioski o nasz patronat SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Z poszczególnymi wnioskodawcami, w ramach dalszej współpracy skontaktujemy się indywidualnie.

Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach