Szachy

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Warsztaty okazjonalne

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Szachy

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie