Zajęcia wokalne

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Jump judo

mała sala przy SP w Iwanowicach

Planszówki

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Pilates

mała sala przy SP w Iwanowicach