Matematyka

mała sala przy SP w Iwanowicach

Pink-pong

mała sala przy SP w Iwanowicach

Zręczne rączki

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Joga

mała sala przy SP w Iwanowicach