Jump judo

mała sala przy SP w Iwanowicach

Jump judo

mała sala przy SP w Iwanowicach

Szachy

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Warsztaty okazjonalne

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Zumba kids

mała sala przy SP w Iwanowicach

Szachy

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Komiks- zajęcia cykliczne

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Zumba junior

mała sala przy SP w Iwanowicach