Dnia 21 lutego (piątek) br. odbyła się uroczysta wieczornica w sali budynku remizy OSP w Maszkowie z okazji wspomnień życia i dokonań pana Antoniego Walaszczyka. Wydarzenie odbyło się w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Ostatnie trzydzieści lat życia – najbardziej twórczy czas – spędził na terenie naszej gminy. Mieszkał w Maszkowie, pracował zawodowo jako architekt, a jednocześnie spełniał rolę animatora kultury ludowej naszego regionu. Dzisiaj trudno jest ogarnąć w paru zdaniach wszystkie jego dokonania, które zrealizował, a cóż dopiero wymienić jego dalekosiężne plany, na których realizacją zabrakło czasu.

Pani redaktor – Anna Mączka – zrealizowała film dokumentalny, zamieszczając najważniejsze dokonania, fakty poparte opowiadaniami świadków, którzy mieli szczęście żyć i współpracować z tym, jakże ciekawym człowiekiem. Cenne relacje złożyli przed kamerą między innymi: prof. archeologii Jan Machnik, ksiądz Stanisław Włosowicz, Katarzyna Giełżecka, Helena Nawalany, Adam Miska. Film o Antonim Walaszczyku jest dostępny w sieci. Podczas wydarzenia odbyła się jego premierowa projekcja. Na wieczornicę przybyło liczne grono sympatyków twórczości i dokonań pana Antoniego – zaproszeni goście oraz mieszkańcy Maszkowa. Potem nastąpiły przemówienia reżyserki filmu pani Anny Mączki, oraz pani Moniki Świątek – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Obecny był Wójt Gminy – pan dr Robert Lisowski – który w ciepłych słowach wspomina lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, nacechowane właśnie przyjaźnią z małżeństwem Anną i Antonim Walaszczyk. Ową przyjaźń cementowały wówczas, iwanowickie koło Caritas Christiana oraz wydawanie gazety gminnej „Nasze Sprawy”. Z ciekawym referatem – wspominając długą znajomość z panem Antonim Walaszczykiem począwszy od okresu przeprowadzanych przed półwiekiem w Iwanowicach prac wykopaliskowych – wystąpił profesor Jan Machnik – sędziwy ale pełen werwy mimo swych 95 lat archeolog, naukowiec, związany z Akademią Umiejętności w Krakowie. Swoje osobiste wspomnienie przybliżające osobowość Antoniego Walaszczyka jako członka rodziny przedstawiła wnuczka – pani Dorota. Zajmująco o zmarłym przed dwudziestu laty panu Antonim, jako o człowieku czynu, o wielu zainteresowaniach mówiła Barbara Bukowska. Głos zabrał też kustosz Muzeum -Adam Miska. Wspominała znajomych – Annę i Antoniego Walaszczyk, wizyty w Maszkowie również pani Elżbieta Żurawska Dobrowolska.
Oczywiście nie zabrakło Kapeli Ludowej i Koła Śpiewaczego z Maszkowa. Oba te zespoły dały dość długi koncert. Za życia pan Walaszczyk uwielbiał te obydwa zespoły, podobnie jak grupę kolędniczą z Maszkowa. Przygotowano słodki poczęstunek, kawę i herbatę.