Szanowni Państwo,

Jeśli Wasze dziecko zostało przyjęte na półkolonię (telefoniczne potwierdzenie przyjęcia dziecka) prosimy o uiszczenie wpłaty w wysokości 30 pln za jeden tydzień (jeśli dziecko będzie uczestniczyć w obu turnusach opłata ta wynosi 60 pln).

Termin wpłaty – wtorek 02-07-2019. W przypadku braku wpłaty dziecko nie będzie ostatecznie zakwalifikowane na półkolonię. Wpłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem.

Dane do wpłaty:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice

Bank Spółdzielczy Słomniki oddział Iwanowice

46 8614 0001 0020 0000 1720 0094

W tytule wpłaty należy podać:

Imię, nazwisko i adres dziecka oraz czy opłata jest za I Turnus; II Turnus; I i II Turnus.