17 września dzieci z grupy „Biedronki” udały się do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, aby zaprosić Kogutka Gutka do przedszkola. Pobyt Kogutka Gutka w naszym przedszkolu trwał trzy tygodnie. Najpierw grupa ”Biedronki”, kolejno „Żabki” i „Pszczółki” z ogromną radością i czułością powitały nowego gościa, który towarzyszył każdej grupie okrągły tydzień.
Odwiedziny Kogutka Gutka stały się inspiracją do rozmów na tak ważne tematy jak patriotyzm i niepodległość> Dzieci dowiedziały się, że w tym roku obchodzona jest 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę, co dla każdego Polaka jest doniosłym wydarzeniem.
Kogutek Gutek do przedszkola przybył z zestawem książeczek z serii Klub Małego Patrioty. Każdego dnia dzieci w towarzystwie Kogutka z zaciekawieniem słuchały i oglądały kolejną książeczkę dotyczącą historii naszego kraju. Przedszkolaki słuchały o Polskich symbolach narodowych, Polskich wynalazkach, Polskich odkrywcach, Polskich samolotach, Polskich pojazdach oraz Polskich statkach.
Wizyta Kogutka Gutka oraz książeczki przez niego przywiezione stały się inspiracją dla naszych przedszkolaków; dzieci malowały oraz lepiły jego podobizny, śpiewały oraz tańczyły dla niego, kolorowały obrazki konturowe oraz wykonywały zadania związane z tematyką przedstawioną w książeczce.
Piątkowe popołudnie w każdej grupie wiązało się z rozstaniem, co powodowało smutne minki naszych podopiecznych, dla których Kogutek Gutek stał się częścią grupy. Żegnając się z dziećmi Kogutek wręczył każdemu przedszkolakowi książeczkę o Polskich symbolach narodowych, która będzie dzieciom przypominać nie tylko o wizycie Kogutka, ale także o naszej ojczyźnie.

Kogutku! Dziękujemy za Twoją wizytę, dzięki niej będziemy jeszcze lepszymi Polakami!